ค้นหา :
รู้จักเรา
หน้าหลัก > รู้จักเรา > สำนักงานและโรงงาน
สำนักงานและโรงงาน
สำนักงานใหญ่
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
  1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย บางซึ่อ , กรุงเทพมหานคร 10800
  Tel : 0-2586-2222
Fax : 0-2586-3072
 
คลิกเพื่อดูแผนที่
 
โรงงาน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จำกัด - โรงงาน ท่าหลวง
  1 หมู่ 9 ต. บ้านครัว อ. บ้านหมอ , สระบุรี 18270
  Tel : 0-3635-1200-19, 0-3633-4720-9
Fax : 0-3633-4710-1
 
คลิกเพื่อดูแผนที่
 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง)จำกัด - โรงงาน เขาวง
  28 หมู่ 4 ถ.หน้าพระลาน-บ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท, สระบุรี 18120
  Tel : 0-3635-1200-19, 0-3633-4720-9
Fax : 0-3633-4710-1
 
คลิกเพื่อดูแผนที่
 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
  33/1 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย , สระบุรี 18100
  Tel : 0-3622-1026-7, 0-3624-5428
Fax : 0-3622-1017
 
คลิกเพื่อดูแผนที่
 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
  52 หมู่ 6 ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช 80110
  Tel : 0-7553-8222
Fax : 0-7553-8111
 
คลิกเพื่อดูแผนที่
 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
  279 หมู่ 5 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม , ลำปาง 52120
  Tel : 0-5427-1500
Fax : 0-5427-1501
 
คลิกเพื่อดูแผนที่
 
บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด
  28 หมู่ 4 ถ.หน้าพระลาน-บ้านครัว ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท, สระบุรี 18120
  Tel : 0-3635-1200-19, 0-3633-4720-9
Fax : 0-3633-4710
 
คลิกเพื่อดูแผนที่
 
บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด
  110 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ อ.แก่งคอย , สระบุรี 18110
  Tel : 0-3624-5428
Fax : 0-3624-5473
 
คลิกเพื่อดูแผนที่
 
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
  1516 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 บางซึ่อ , กรุงเทพมหานคร 10800
  Tel : 0-2555-5000
Fax : 0-2555-5003
 
คลิกเพื่อดูแผนที่
 
 
Copyright 2008 SCG Cement Co.,Ltd. All Rights Reserved. Legal & Privacy. http://www.scg.co.th